שירותים עסקיים


מקצועיות עם יחס אישי

השירותים העסקיים במשרד ניתנים על ידי לידרס ייעוץ וניהול בע"מ, חברה מקבוצת קלמנוביץ עסקים ומשפט, בכפוף לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל.  

יתרונה התחרותי של לידרס הוא הידע המצטבר במשרד בתחומי העסקים, הכלכלה, המימון, החשבונאות, המשפט, האקטואריה וההנדסה. 

תחומי התמחות עיקריים