שירותים עסקיים


מקצועיות עם יחס אישי

השירותים העסקיים של המשרד, ניתנים על ידי חברת לידרס ייעוץ וניהול בע"מ, מקבוצת קלמנוביץ עסקים ומשפט, בכפוף לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל.  

יתרונה התחרותי של לידרס הוא הידע המצטבר במשרד בתחומי העסקים, הכלכלה, המימון, החשבונאות, המשפט, האקטואריה וההנדסה. 

תחומי התמחות עיקריים