הערכת שווי חברות ועסקים

  • הערכות שווי חברות פרטיות
  • הערכת שווי חברות ציבוריות
  • הערכת שווי עסקים ושותפויות
  • הערכת שווי אגרות חוב
  • הערכות שווי אופציות
  • הערכות שווי לצרכים משפטיים.
  • הערכות שווי לצרכים חשבונאיים (IFRS)
  • הערכות שווי לעסקות רכישות ומיזוגים (M&A)