חדלות פירעון, הבראה ופירוק חברות

קלמנוביץ עסקים ומשפט מתמחה, בין היתר, בהליכי חדלות פירעון לתאגידים והבראה ופירוק חברות, לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

יתרון המשרד על מתחריו, בתחום הנ"ל, הוא בשליטה גבוהה הן בפן המשפט והן בפן הכלכלי.

ואלה השירותים העיקריים בתחום הנ"ל:

 • בקשת תאגיד לצו פתיחת הליכים
 • בקשת תאגיד להפעלתו בצו לפתיחת הליכים
 • בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים
 • התנגדות לבקשה לצוו לפתיחת הליכים
 • מינוי כנאמן ליישום הליכי חדלות פירעון
 • מינוי המשרד כמפעיל של התאגיד
 • גיבוש דרכי שיקומו הכלכלי של התאגיד
 • הכנת תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד
 • יישום תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד
 • מכירת פעילות עסקית או נכסים של התאגיד
 • פירוק וחיסול התאגיד

אל תוותרו על שכירת עו"ד שהוא גם כלכלן מנוסה, בהליכים של חדלות פירעון והבראת חברות.