חלוקת רכוש בין בני זוג

על ידי עו"ד שהוא גם כלכלן מנוסה


לקלמנוביץ עסקים ומשפט, התמחות ייחודית במתן שירותיי יעוץ וייצוג למתגרשים, בבתי המשפט למשפחה ו/או בבתי הדין הרבניים, בתביעות רכושיות בלבד.

המשרד מסייע ללקוחותיו וללקוחות חדשים מרחוק גם בימים מאתגרים אלה - אל תהססו לפנות

סדרי הדין בבתי משפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים, אינם מאפשרים למתגרשים, דרך כלל, לצרף עדות מומחה כלכלי/אקטוארי מטעמם, להליך המשפטי בעניינם. פועל יוצא מכך, שהמתגרשים תלויים באופן מוחלט, בתוצאות חוות הדעת הכלכלית של המומחה מטעם בית המשפט או מטעם בית הדין הרבני. 

למעשה, הדרך היחידה, להתמודד עם חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט או בית הדין הרבני, היא לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו. הבעיה היא, שמרבית עורכי הדין למשפחה, חסרים ידע ו/או ניסיון בתחום הערכות שווי של נכסים בלתי מוחשיים ובאקטואריה, ולכן מתקשים לחקור ביעילות ובאופן מקצועי את המומחה הכלכלי/האקטואר, מטעם בית המשפט או בית הדין הרבני. 

לקלמנוביץ עסקים ומשפט פתרון למתגרשים, שהינו חקירת המומחה הכלכלי בבית המשפט או בבית הדין הרבני, על ידי עו"ד, בעל ידע וניסיון רב שנים בהערכות שווי של נכסים בלתי מוחשיים ובאקטוארייה.

ואלו השירותים העיקריים של קלמנוביץ עסקים ומשפט, למתגרשים:

  • ייעוץ וליווי כלכלי שוטף של המתגרש וב"כ, החל מפתיחת תיק התביעה הרכושית ועד לקביעת סכום האיזון.

  • חקירת המומחה הכלכלי או האקטואר, מטעם בית המשפט או בית הדין הרבני.

  • ייצוג של מתגרשים בבתי משפט למשפחה או בתי דין רבניים, לעניין תביעות רכושיות בלבד.

מניסיוננו, אל תתמודדו עם הליך תביעה רכושית, ללא שכירת שירותי עו"ד שהוא גם כלכלן ואקטואר מנוסה