קלמנוביץ עסקים ומשפט מתמחה בחקירות מומחים כלכליים בבתי המשפט השונים, ובכלל זה חקירות של: רואי חשבון, כלכלנים ואקטוארים, לסוגיהם.  

יתרונו התחרותי והייחודי של המשרד, בחקירות מומחים בבית המשפט, הינו ידע וניסיון פרקטי, רב שנים, בתחומי הכלכלה, העסקים והאקטואריה.

בתביעות רכושיות בבתי המשפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים, למשרדנו יתרון ייחודי ומובהק, שכן חקירת המומחה מטעם בתי הדין הנ"ל, באמצעות עו"ד שהינו גם כלכלן מנוסה, הינה הדרך האפקטיבית היחידה, להתמודד עם חוות דעת המומחה מטעם בתי הדין הנ"ל.  

כאשר הסוגיות הנידונות בבית המשפט הינן כלכליות ו/או עסקיות בעיקרן, אל תוותרו על עו"ד שהוא גם כלכלן מנוסה

לחץ/י כאן, כדי להתקשר למשרד
לחץ/י  כאן,  כדי  לשלוח  דוא"ל