בוררויות גישורים וייצוג בדיון מקדמי

על ידי עו"ד שהוא גם איש עסקים וכלכלן

בוררויות וגישורים הינם הליכים חליפיים להליכים המתנהלים בבית משפט. מטרתם, יישוב מחלוקות, מחוץ לבית המשפט. הדיון המקדמי הינו חלק בלתי נפרד מתקנות סדר הדין האזרחי החדשות ויש חשיבות רבה כיצד לנהלם כפי שיוסבר להלן.

המשרד מתמחה, בין היתר, במתן שירותיי בוררות, גישורים וייצוג בדיונים מקדמיים, תוך שהוא עושה שימוש ביתרונו התחרותי בעולמות: העסקים, הכלכלה, המימון, החשבונאות, האקטואריה, ההנדסה והמשפט.

ייצוג בדיונים מקדימים:

ניהול דיון מקדמי הינו חובה שבסדרי הדין החלה על צדדים לאחר שהוגשו כתבי טענות. אחת ממטרות העל של הדיון המקדמי היא בחינת האפשרות לפתור המחלוקות באמצעות מנגנון חילופי ליישוב מחלוקות (בוררות או גישור). כמו כן, מתבקשים הצדדים בדיון המקדים לנסות ולהקדים חוות דעת בעניינם שבמחלוקת, וכן לאפשר עיון הדדי במסמכים ומענה לשאלות הנחוצות לליבון המחלוקות. בנוסף, על הצדדים לדווח לבית משפט באשר לדיון המקדמי שביצעו, ולצרף את המסמכים הנחוצים שהוצגו במהלך הדיון המקדמי.

יודגש כי, ההליך המקדמי מתנהל תחת עינו הפקוחה של בית המשפט ולא חלים עליו עקרונות החיסיון והסודיות החלים על הליכי גישור ובוררות. בנסיבות הנ"ל מומלץ מאד כי הלקוח יהא מיוצג בדיון המוקדם על ידי עו"ד שהינו גם מומחה בתחום המחלוקות בין הצדדים, הן על מנת למצות את היתרונות שבניהול דיון מקדמי, והן על מנת למזער סיכונים הכרוכים בניהול ההליך, המתנהל כאמור תחת עינו הפקוחה של בית משפט.

בחירת בורר, מגשר או מייצג בהליכים מקדמיים, שיש לא ידע וניסיון רב תחומיים נשוא המחלוקות בין הצדדים, מהווה יתרון משמעותי ללקוחת המשרד, בפרט מקום שהמחלוקות הינן עסקיות ו/או כלכליות ו/או רכושיות בעיקרן.